عنوان
فانوس دریایی نفرین شده!
جنگ دیوانگان!هیتلر و استالین
عجیب ترین عکس های تاریخ...بخش دوم
جهنم در اسمان! جنگ یوفوها
عجیب ترین عکس های تاریخ...بخش اول
شام آخر، اخرین شب مسیح
یوفو بر فراز تهران!
هام، صدایی از ماورا؟!
کرت گودل، منطق دان عجیب!
ولادیمیر دمیخوف، دکتر اعضا!
روش های اعدام، جوخه ی آتش
مزرعه ی وحشت، هینترکایفک
هرمی در اعماق! یوناگونی
داوینچی، نابغه یا غریبه!
روش های اعدام، تزریق مرگبار
کالیگولا، امپراطور مجنون
ادوارد مورداک، مرد دو چهره
اَنلیس میشل، قربانی شیطان!
هتل سیسیل
گذرگاه مرگ