شواهد تاریخی نشان میدهند که اولین اشاره به شعبده و جادوگری مربوط به مصرباستان میباشد، با این وجود شواهدی از انجام مراسماتی عجیب و خاص در حکومت های بین النهرین و امریکای مرکزی نیز مشاهده شده است، مواردی که باعث شد بسیاری از مردم کهن پیامبران را تنها جادوگرانی بسیار ماهر بدانند، اما حقیقت این اعمال چیست؟ چگونه است که به عقیده بسیاری چیزی فراتر از یک حقه ی ساده در پشت این کارهای سرگرم کننده وجود دارد؟ در طول تاریخ شعبده بازانی بسیار چیره دست و معروف وجود داشته اند افرادی مانند "هودینی، کاپرفیلد، جی واس، و ..." اما تعدادی معدود و انگشت شمار از این افراد نیز وجود دارند که به نظر میرسد پا را فراترگذاشته اند و وارد وادی کاملا جدید و ناشناخته شده اند.

ادامه مطلب

در تحقیقات علمی همواره تعدادی از منطقی ترین افراد با زمینه های بسیار قوی علمی و ذهنی سعی در کشف وقایع و توضیح آن به دقیق ترین شکل ممکن دارند، به طوری کلی همواره بحثی بسیار عمیق از نظر دیدگاه میان این افراد و افراد دیگری که اعتقاد بر وجود عاملی بالاتر و گاها غیر طبیعی و یا فراانسانی است وجود دارد، با این حال در این تحقیقات علمی نیز گاها حوادثی رخ میدهد که موجب حیرت و شک دانشمندان میشود، یکی از این اتفاقات جالب مربوط به یکی از اولین و پرهزینه ترین تحقیقات علمی موسسات آمریکا در قطب جنوب بود.ادامه مطلب

بدون شک معروف ترین نابغه ی آلمان نازی در صنایع نظامی این رژیم ورنر فون براون بود، پدر صنعت موشک سازی جهان، اما حدود کار او تا همین جا نبود و طرح هایی بسیار جالب از او بجا مانده است، طرح هایی که هر یک به تنهایی میتوانست سرنوشت آلمان در جنگ جهانی دوم را تغییر دهد

بسیاری از پروژه های مطرح شده توسط فون بروان بیش از حد بلندپروازانه است اما هوش و استعداد او به حدی بود که یک تنه موفق به شکست تمام نوابغ فضایی شوروی سابق شد، چیزی که باعث شد نیکسون بگوید: فون براون بزرگترین غنیمت آمریکا از جنگ جهانی دوم است.ادامه مطلب

در این سری از مقالات قصد بر بررسی تعدادی از بزرگترین نوابغ آلمان نازی است، افرادی که شاید مسائل سیاسی و نظامی باعث شد کمتر کسی نامی از آنها شنیده باشد افرادی که به گفته ی بسیاری در رده ی انیشتن و هایزنبرگ قرار دارند، پروژه ی زنگ را میتوان آخرین آزمایش بزرگ نازی ها دانست، طرحی بسیار عجیب و غریب که تا به امروز بحث های بسیاری پیرامون نحوه ی اجرا و موفقیت آمیز بودن آن وجود دارد، بسیاری آزمایش فیلادلفیا را دقیقا شکلی دیگر از همین طرح میدانند.ادامه مطلب
وجود علم و منطق باعث شده است که انسانها سعی کنند هرمسئله ای را به دقت و بدون هرگونه خرافه و یا بلندپروازی نقد کنند، هرچند به عقیده ی بسیاری روش نقد انسان ها بر مسائل ناشی از تجربیات کلی آنها و در نهایت مراجعه به فکر و عقل خود آنهاست و یک انسان بسیاری از چیزها را هرگز تجربه نخواهد کرد و عقل نیز در کمال تکامل خود نمیتواند هرچیزی را درک کند، یکی از عجیب ترین پروژه های نظامی آمریکا که به عقیده ی بسیاری دروازه ای به سمت دنیای دیگر بود پروژه ی فیلادلفیاست، پروژه ای که حتی انیشتن از نحوه ی اجرای آن خبر داشت و اطلاعاتی را در اختیار طراحان قرار داد...


ادامه مطلب
"ما در مورد فضا بیشتر از اعماق اقیانوس ها میدانیم" این حرف تا حدود زیادی درست است چراکه واقعیت این است شرایط زندگی در فضا راحت تر از نفوذ به اعماق اب است، امروزه پس از کاوش های جدید نکات خاص و بسیار عجیبی از جانوران دریایی گرفته تا اجسام عجیب در اعماق اقیانوس ها به دست می اید، یکی از عجیب ترین پدیده های طبیعی و یا غیرطبیعی به ناهنجاری دریای بالتیک معروف است...


ادامه مطلب
سال هاست که افراد بسیاری با ارئه ی مدارکی خاص این ایده را مطرح کرده اند که انسان ها هرگز به ماه نرفته اند، این نوع از تئوری توطئه امروزه طرفدارن بسیار زیادی در سراسر دنیا دارد و بسیاری از مردم انرا پذیرفته اند و با توجه به سکوت همیشگی ناسا و گاها تمسخر این افراد نتیجه گیری در این مورد بسیار سخت است، اپولو 11 همان ماموریتی بود که ارمسترانگ توانست به عنوان اولین انسان بر مان قدم بگذارد، اما ایا این امکان وجود دارد که این پروژه تنها عملی برای شکست تبلیغاتی شوروی در ان سال ها باشد؟!


ادامه مطلب
تا به امروز تصاویر بسیار زیادی از ماه منتشر شده است که در ان مدارکی دال بر وجود برج ها و پایگاه های مخفی روی این قمر وجود دارد، با توجه به اینکه ماه همواره  یک روی تاریک دارد بشر همواره خیال پردازی و یا توطئه پردازی های خاصی دراین مورد داشته است، تصاویر موجود جز معتبرترین و عجیب ترین تصاویر منتشر شده توسط ناساست...


ادامه مطلب
تئوری های عجیب بسیاری در دنیا وجود دارد که بسیاری از انها حتی یک دلیل برای ثابت شدن ندارند، با وجود اینکه تعدادی از انها بسیار جالب هستند اماباید قبول کرد که چیزی که اثبات علمی نداشته باشد هرگز پذیرفتنی نیست، در این میان تعدادی تئوری دیوانه کننده اما خاص وجود دارد که بسیاری به شدت به انها اعتقاد دارند، یکی از این تئوری ها درمورد احتمال خالی بودن مرکز زمین است، با وجود اینکه چنین تئوری مشکلات زیادی در زمین شناسی ایجاد میکند اما...


ادامه مطلب

سال های سال است بسیاری سوالاتی درمورد ماموریت های سری امریکا میپرسند، از اینکه امریکا در سمت دیگر ماه چه میکند و چرا بسیاری از تصاویر منتشر شده از ماه کم کیفیت و عجیب است.

سال های سال است بسیاری معتقدند امریکا هرگز به ماه نرفته و این داستان تنها برنامه ای تبلیغاتی برای شکست دادن شوروی در برنامه ی فضایی بوده است، اما با این حال امروزه میتوان ادعا کرد بسیاری از تصاویر و عکس های منتشر شده از ماه واقعا عجیب هستند و میتوان در بعضی از انها مشکلاتی یافت...ادامه مطلب